Náš příběh

Jmenujeme se Kushi Lenka Marie a Jan Nammo a jsme manželé, rodiče a také kolegové.

Za posledních více než deset let jsme hluboce nahlédli do vlastního nitra a proměnili tím své životy. Naší vášní a posláním je pomáhat párům a jednotlivcům v tom stejném - objevit zdroje naplnění, radosti, síly a lásky.

Učení, které přinášíme, je učením vzájemné rovnováhy. Jako důležité vnímáme zodpovědné ukotvení v obyčejném lidském životě, zároveň však klademe důraz na transpersonální poznání, která z obyčejného činí neobyčejné. Žijeme naše životy v souladu s pravdou, k níž jsme došli, a pomáháme tak proměňovat tento svět ve zdravější a krásnější místo.

Dále pokračujeme v naší cestě naplňování potenciálu tohoto života a inspirací nám jsou avataři a mistři - především Matka Meera a Naropa.

Dnes se už v životě "neplácáme". Sloužíme vyššímu dobru a dříve by nás ve snu nenapadlo, že jednou budeme žít to, co žijeme. Dnes jsme velmi vděční.

Než jsme se však dostali až do tohoto bodu, mnohokrát jsme zabloudili, mnohokrát jsme spadli a mnohokrát jsme opět vstali..

O Kushi...

   Narodila jsem se uprostřed léta do slovenské křesťanské rodiny pod rodným jménem Lenka Marie. Po maturitě jsem se vydala do Česka a jsem zde dodnes. Používám také jméno Kushi s významem Štěstí nebo Radostná, které jsem v rámci rituální iniciace „Šaktipáta“ přijala od indické mistryně Anandi Ma z tradice Kundaliní Mahájógy.

   Můj život od malička provázela otázka "Kdo Jsem Já" a velká Láska k Bohu. V sedmnácti letech jsem začala studovat staré jogínské a dzogčhenové texty, praktikovat jógu snu, číst knihy od Osha a postupně se rozvzpomínat a probouzet. Vše začalo náhle dávat hlubší smysl.

   Po krátkém studiu v Praze jsem se na sedm let přestěhovala do meditačního centra na Moravě, které jsem s tehdejším partnerem vedla a organizovala. To mi poskytlo velkou základnu pro objevování mnoha směrů sebepoznávání, pro můj růst a také "vysokou školu" mezilidských vztahů ve snahách o komunitní život. Začala jsem denně meditovat, cvičit, zdravě jíst a také cestovat po světě a účastnit se seminářů a výcviků. Moje tělo a celé vyzařování se změnily.

   Potkala jsem své první učitele a učitelky a začala mít první silné vize a mystické zážitky. Otevřelo se mi jemněhmotné vnímání a chápání souvislostí, vracely se staré šamanské dary. Spontánně jsem se rozvzpomněla na některé minulé inkarnace. To vše se dělo intenzivní rychlostí od mých 18 let a ve svých 25 letech jsem měla pocit, že je mi 45. Časem jsem byla z meditačních zásedů silně ukotvena ve vědomí Pozorovatele neboli "Nad-Já, ale stíny na nižších úrovních nebyly integrovány tak, aby světlo sestoupilo plně a vytvářelo celistvé žití.

   Skrze konstelační a terapeuticko-dechový výcvik jsem se postupně propracovávala rodovou energií a její zátěží, prenatálním obdobím, porodem a dětstvím. Léčila a transformovala jsem strachy a bolesti, jejichž původ sahá do dalekých minulých životů. Tento proces intenzivně zesílil v roce 2013 a pokračuje dodnes. Jako katalyzátor k tomu slouží také vztah s mým milovaným mužem, který odzrcadlil vše, co ještě čekalo na osvětlení a vyléčení.

   A tak jdu dál a život mne víc a víc otevírá schopnosti bezpodmínečně milovat a sloužit svému poslání. Od roku 2011 se dělím o své dary a zkušenosti z vlastní cesty také s klienty ať už ve formě individuálních nebo skupinových setkání. Tato práce je pro mou duši přirozeností a je mi ctí být v této roli.

   Za podporu a vedení na mé cestě děkuji mnoha lidem a mistrům, kteří mě ovlivnili a ovlivňují, ať už fyzicky nebo energeticky. Mnohokrát děkuji Matce Meeře a Naropovi, kteří mne dodnes podporují v osobním i pracovním životě.

   Z věčného světla děkuji za neustálou podporu a vedení Jeshuovi, Marii, Babajimu a Jóganandovi. A v neposlední řadě děkuji mému muži Nammovi a dceři Kaile jednoduše za to, že jsou pro mě důkazem velké Lásky a milosti v mém životě.

Namasté...

 

O Nammovi...

Narodil jsem se v Hradci Králové, vyrůstal v podkrkonošském městě Trutnově a už jako malý kluk jsem věděl, že někde v tomto světě existuje opravdové doma. Netušil jsem, co a kde to je. Netušil jsem, jak se tam dostat, ale věděl jsem, že to je to, co mě zajímá. Už jako dítě jsem projevoval silnou tendenci ke spiritualitě.

Vlivem dramatického dětství se u mě v pubertě začaly stupňovat psychické problémy. Potřeboval jsem vedení a ve čtrnácti letech jsem navštěvoval školu astrologie. Byl to úvod do světa energií a práce s nimi. Zabýval jsem se tehdy homeopatií a experimentoval s vlastními obřady.

Před nástupem na lékařskou fakultu UK jsem vážně onemocněl a na nějakou dobu téměř celkově ochrnul, což dramaticky změnilo moje životní směřování. Trvalo měsíce než jsem byl schopen se sám obléct a půl roku než jsem se mohl usmát. Shodil jsem sedmnáct kilogramů a moje fyzické tělo se změnilo.

Tato hraniční zkušenost byla určitým typem zasvěcení, zpřístupnila mnohem hlubší úroveň citlivosti, a tak se fungování v běžném světě pro mě stalo psychicky velmi obtížným. Spadl jsem do alkoholu a drog a denně jsem zažíval stavy silného strachu, bezcennosti, zoufalství a beznaděje. Trvalo třináct let než jsem tuto zkušenost integroval tak, že i fyzické tělo odrazilo moje porozumění a vrátila se mu síla.

Přirozeně jsem tehdy hledal úlevu, ukončil jsem studium na PřfUK v Praze a vycestoval do jihovýchodní Asie.

V Asii jsem začal cvičit jógu a strávil pět měsíců na opuštěném ostrově v jižní Kambodži, kde jsem spoluvlastnil a provozoval ekoturistický Jungle Camp. V divočině tamější džungle se aktivovaly vzpomínky na minulé inkarnace spojené se šamanismem. Vše bylo tak známé a přirozené. Uviděl a na vlastní kůži jsem tam zažil, že člověk má k dispozici obrovskou vnitřní sílu.

Zanedlouho potom jsem se v horách severního Thajska setkal se svým prvním mistrem Garudou. Garuda mluvil jazykem onoho "domova", který jsem odmalička vnímal, a dal mi tak odpovědi na mnoho otázek. Uvedl mne do praxe transformativních dechových technik a ukázal mi, že stínovým emocím je možné se podívat do tváře a uvolnit se z jejich sevření.

Pochopil jsem, že z mého zlého snu existuje cesta ven. Semínko osvobození bylo zaseto a za to budu Garudovi navěky vděčný.  

Po návratu do Evropy v roce 2008 jsem se setkal s prací Michaela Barnetta, který byl jedním z nejbližších Oshových studentů, a obdržel od něj jméno Nammo - jméno, které poukazuje na nepojmenovatelnou podstatu bytí, rád říkám esenci.

V té době jsem však před klíčovými tématy tohoto života stále ještě utíkal a tak jsem na jaře 2009 znovu vyrazil na dlouhou cestu po Španělsku, Portugalsku a Maroku. Po několika měsících v komunitě ve Španělsku a cestě na kole z jižního Španělska do Středního Atlasu v Maroku jsem skončil v západní části Sahary zcela vyčerpaný. Za téměř dva roky na cestách jsem poznal a viděl mnoho a měl možnost otestovat sám sebe. Přišel však čas obrátit pozornost hlouběji dovnitř a postavit se tváří v tvář stínům strachu.

Za pár dní jsem byl zpět v ČR a bylo to jak z knihy, neboť tři dny po návratu jsem se zúčastnil prvního obřadu s královnou pralesa Ayahuaskou, vstoupil tím na šamanskou stezku a zaměřil se na práci se stínem.  V roce 2012 jsem byl o poznání svobodnější, začal nabízet léčebná sezení s velmi dobrými výsledky a následující tři roky jsem pravidelně provázel večerní semináře na různá témata. 

Šamanských obřadů jsem během té doby prošel mnoho a můj názor na ně se časem proměnil. Nyní vím, že vyhledávání mimořádných stavů vědomí má své přínosy a také svá rizika. Jak jsem dozrával, začalo mne spíše než dosahování výšek a následné návraty zajímat postupné posilování nepřerušeného uvědomění si toho, co je stálé a neměnné.

Na jaře 2014 proces mojí vnitřní transformace zesílil a já intuitivně pocítil, že to, co přináším lidem, potřebuje očistit. Od terapií a seminářů jsem tak odstoupil. Byl to náročný bod mojí cesty, který vyžadoval velkou dávku sebereflexe a upřímnosti.

Byl jsem spoutaný představami o svojí duchovní vyspělosti, které mi znemožňovaly uvidět hlubší roviny strachu a sebezavržení. Právě ty potřebovaly být nahlédnuty, aby mohl přijít očekávaný posun.

Život mi poslal pomoc a tak jsem se setkal s americkou duchovní učitelkou Kosi v tradici přímé stezky advaita vedanty (učení Ramany Maharšiho). Nastoupil jsem do pozice hlavního organizátora po jejím boku, cestoval s ní a spoluorganizoval její semináře v Kalifornii USA, Chorvatsku, Irsku, UK, Švýcarsku a Česku.

Cesta vedle Kosi prohloubila přímé poznání esence a jasnější nahlédnutí strategií lidského ega. Strávili jsme těmito rozhovory denně hodiny a hodiny. Kosi mne také uvedla do systému enneagramu osobnosti z pohledu seberealizace, který sama vystudovala.

Po roce takového života jsem si uvědomil, že je čas jít dál. Věděl jsem, že mě volá uzemněný lidský život a tušil jsem, že přichází velké změny.

V horizontu týdnů jsem potkal Kushi a ještě než jsem ji potkal osobně, věděl jsem, že jedu za svou životní partnerkou. Setkání s ní bylo jako uragán. Vrhlo mě do intenzivní léčivé katarze, dalo mi poznat nepoznané roviny Lásky a přineslo nesmírné očištění.

Na začátku roku 2016 jsem se tak do pozice mentora, průvodce a terapeuta vrátil - obohacený a zralejší.

Těšíme se na setkání...

O Kushi ve zkratce:
2005 - 2007 : Zásedy a retreaty zenového budhismu a dzogchenu pod vedením mistrů

2007 - 2015 : Meditační semináře s Kalyani Sofií, Jiřím Vackem, manžely Krutinovými v linii Ramany Maharišiho a neduálního učení Advaity, praxe Pranajámy a Atmavičáry, daršany u Matky Meery

2012 : Šaktipát v linii Kundalini Mahajógy od indické mistryně Anandi Ma

2015 - současnost : daršany u Matky Meery a Swamiho Vishwanandy, Satsangy a retreaty s Naropou

2018 : zasvěcení do linie Sacha a Gayatri mantry

Další absolvované výcviky :
* Výcvik neo-reichiánské dechové terapie (Moumina)
Výcvik systemických konstelací, pohybů duše a spirituální inteligence (Kalyani Sofie a Pavel Veselý)
* ANOSS – akademie nové slovanské spirituality (J.M.Mašek,Yana a další..)
* Lektorka vědomé a aktivní přípravy na porod a těhotenství - A centrum (absolvován dvouletý kurz bez závěrečných zkoušek)
* Tanec Mystické Růže – spirituální škola Světla ženy pro lektorky ženských kruhů (Kalyani Sofie)        * Daršany u Matky Meery a Swamiho Vishwanandy, Satsangy a retreaty s Naropou

O Nammovi ve zkratce :
1998 - 1999 : astrologická škola a škola práce s energií

2003 - 2004 : vážná nemoc, která otevřela schopnost hlubšího vnímání

2007 - 2008 : pobyt v JV Asii, 5 měsíců v džungli jižní Kambodži, praxe jógy, praxe dechových technik s mistrem Garudou a jeho úvod do neduálních učení

2009 - 2011 : tanec 5rytmů (Raduca Vojáčková, Saryo van Lakerveld, Ya´Acov Darling Khan), rebirthing, systemické konstelace, učení Michaela Barnetta

2011 - 2014 : šamanská cesta inspirovaná různými učiteli a začátek terapeuticko-léčebné praxe

2014 - 2015 : global events director pro duchovní učitelku Kosi (přímá stezka advaita vedanty)

2015 - současnost : daršany u Matky Meery a Swamiho Vishwanandy, Satsangy a retreaty s Naropou

2018 : zasvěcení do linie Sacha a Gayatri mantry