Meditačně - šamanský cyklus setkání pro muže

Úsvit osvobozené síly

Vnímavost - Síla - Vědomí - Propojení

26. a 27.9. 2020

 

24. a 25.10. 2020

(V sobotu večer rituál potní chýše)

28. a 29.11. 2020

 

 sobota vždy od 10:00 do 18:00

neděle vždy od 9:30 do 11:30

 

centrum Amrita ~ Bouzov

Kladu důraz na osvobození životní síly muže, rozvoj autentické spirituality a její praktické ukotvení v běžném životě. Mým záměrem je rozvoj niterných kvalit mužů a osvobozování jejich projevu tak, aby se dokázali plně sdílet se světem okolo, aby se stali hybnou silou jeho pozitivní proměny.

Můj záměr je, aby muži žili plně a to má dva předpoklady.

Energetický systém muže potřebuje volně proudit. Zranění a negativní přesvědčení, která způsobují blokace životní síly, potřebují být zvědomena, integrována, uzdravena, rozpuštěna. Děje se tak skrze upřímné nahlížení, vhodná cvičení a různé životní situace. V tomto procesu je velmi podpůrné mít podporu někoho, kdo se v aktuálních tématech dobře orientuje.

Muž se zároveň s tím potřebuje vědomě prohlubovat do podstaty svého Bytí, kterou je věčné, nekonečné vědomí. Děje se to skrze meditační praxi ideálně v přítomnosti někoho, kdo již nějakým způsobem žije kvalitu probuzeného vědomí.

Když se oba tyto přístupy spojí, je to efektivní.

Osvobozené vědomí se může plně projevit až v energetickém systému, který je volný.

Proto je mojí cestou hluboké propojování spirituality a lidství. Jedině tak vznikne zdravá a silná společnost odolná vůči lžím a destruktivním tendencím.

Říkám, že můžeš donekonečna osvobozovat svou životní sílu, ale dokud se nepodíváš správným směrem, budeš stále uvězněn ve spánku zapomnění. Probuď se, objev sám sebe jako nekonečné vědomí a najdeš svou vizi.

Nebo můžeš mít za sebou roky meditací. Víš, o čem mluvím, když poukazuji na vědomí samo, ale svou lidskou existenci neguješ. Nevyzařuješ do tohoto života božskou plnost. Potom sestup, podívej se, čemu se vyhýbáš a časem zakusíš radost z Bytí.

Také říkám, že důležitá je míra Lásky! K čemu jsou stavy vědomí, když je řeka Lásky vyschlá?

Nejeden učitel minulosti svoje žáky dominantně válcoval, namísto toho aby podpořil jejich rozkvět. Průvodce musí uvnitř přetékat Láskou, aby se aktivovala alchymie jeho energetického pole.

Láska je aspektem nekonečného vědomí a rovněž plně zazáří pouze v osvobozeném energetickém systému. Je proto zcela nutné oslovit nižší energetické roviny člověka. Je nutné osvobodit nižší energetická centra.

Když jsou zranění integrována, rozkvétá soucítění - léčivá kvalita Esence Bytí.

Zranění jsou uzdravena skrze uznání vlastní zranitelnosti. Muž se obnaží před Životem a nechá ho na sebe působit. Může to bolet, může to být nekomfortní ale nakonec je to tak plodné a krásné.

Rozpouští se arogance lidem vlastní, přichází měkkost. Přichází opravdová síla. Vnímavost se zvyšuje a s tím se rodí hlubší porozumění meditaci. Když se rodí hlubší porozumění meditaci, zvyšuje se úroveň energie, moudrosti, lásky. Zářící světlo Bytí obnažuje muže ještě víc. Ještě více upřímnosti si žádá. Další stíny se tak rozpouští a přichází ještě hlubší vnímavost.

Posvátný kruh probouzení se otáčí!

A přesně do tohoto kruhu Vás, muži, srdečně zvu.

Ve společných setkáních věnujeme prostor společnému sdílení v kruhu, meditační praxi čili prohlubování se do skutečného poznání sebe sama a jiným vhodným cvičením. Tentokrát s Vámi budu více sdílet svůj šamanský aspekt, protože tento přístup je velmi vhodný, co se týče odblokování životní síly a ukotvení do těla a reality celkově.

Vždy se budeme věnovat tématům, která pro Vás budou aktuální a "živá".

Projdeme spolu také rituálem potní chýše - krásným starým rituálem, který nás propojí se Zemí, živly, očistí a podpoří nás.

Součástí cyklu jsou tři integrační online konzultace a podpora v uzavřené FB skupině.

Bude to mocné, bude to výzva a bude to nekonečně plodné.

V podpoře Jan Nammo

 • Tři celodenní setkání
 • Tři integrační online konzultace
 • Rituál potní chýše
 • Podpora v uzavřené FB skupině

Co Tě čeká

 • Sdílení v kruhu
 • Meditační praxe
 • Sebezkoumání / prožitková cvičení
 • Praktické vedení, ukotvení a integrace
 • Odblokování životní síly, léčení
 • Rozvoj vnímavosti
 • Rozšiřování potenciálu a kapacity vědomí

Praktické info

V ceně jsou tři setkání, rituál potní chýše, tři online konzultace v délce cca 45 minut a soustavná podpora a inspirace v uzavřené FB skupině.

Vždy v sobotu věnujeme dvě hodiny fyzické práci. Fyzická aktivita nám pomůže ukotvit a integrovat energie, s nimiž budeme pracovat, a je proto velmi vhodná.

Cyklus je možné uhradit po částech.

Výši příspěvku je možné zvolit.

( Zvolenou výši příspěvku uveďte do pole "vzkaz" v přihlašovacím formuláři. )

Zvýhodněný příspěvek (všichni, pro které je základní příspěvek příliš) ~ 6500 Kč

Základní příspěvek ~ 8000 Kč

Sponzorský příspěvek na budování centra Amrita ~ 9500 Kč

Počet míst je omezen na 12.

Je vhodné (ale není to nutnost) přijet již v pátek večer před samotnou akcí. Energetické pole Amrity je velmi podpůrné. Spaní je v sále na matracích. V čase cyklu již bude zprovozněna nová koupelna pro účastníky.

Před akcemi propojím účastníky do spolujízd.

Vlakové spojení >>>

Praha - Mohelnice cca 2 hod.

Brno - Mohelnice cca 2 hod.

Z Mohelnice je možné zajistit odvoz k nám (cca 15 min).

Těším se!

Jan Nammo

Setkáním Vás provede Jan Nammo Bradáček - manžel, otec a spirituální průvodce individuálními i skupinovými procesy. Společně se svou ženou Kushi napsali Ebook Světlo vědomého vztahu a provází jednotlivce i páry cestou nového paradigmatu života, vedou transformační skupiny, vychovávají dceru Kailu a budují meditační centrum Amrita v Bouzově u Olomouce. 

Více o Nammovi zde >>>

Více o mojí práci zde >>>

Ahoj Nammo, ďakujem za inšpiratívne stretnutie. Tvoje vhľady sú presné a vidíš do hĺbky aj šírky. Je to asi prvý krát, kedy som stretol niekoho, kto sa za šamana nielen vydáva, ale ním aj je.
Mario
Od prvního setkání s Nammem jsem věděl, že jsem našel někoho, kdo mě provede dalším velkým kusem mé cesty. Nammo mi je inspirací a proudí skrz něj skutečná velká láska, moudrost a zkušenost, že jsem od něj příjimal velmi pozorně vše, co mi řekl. Prošli jsme společně mnohá témata iluzí života, pastí, lží.. Mnohokrát mi pomohl rozlišovat a také mě naučil jak dát okolnosti do rovnováhy. Do cyklu jsem šel otevřený se učit, protože jsem si byl vědom, že věci opravdu nechápu. Později jsem chápat začínal. Skrz naše sezení jsem se pečlivě snažil aplikovat veškerou moudrost do praxe. Mohu závěrem říct jen několik slov. Hodně věcí se rozpustilo a občas i já sám. Setkání mi pomohla nacítit a poznat své srdce. Byl mi poskytnut návod na samostatnou práci, tedy soběstačnost a zodpovědnost za sebe. Jsem hluboce životu vděčný za Namma. S hlubokou úctou děkuji.
Martin
V Nammovi jsem našel kompetentního rádce a vnímavého spirituelního terapeuta s velkou zkušeností na duchovní cestě a se silným osobním vyzařováním. Nammo dobře vyciťuje a nachází tak aktuální témata, která pak okamžitě zpracováváme. Jeho vyjadřování je přesné. Přínos setkání je pro mě nejen v rozumovém pochopení potřebného, ale i energetický - v okamžitém napojení se na vyšší úroveň vědomí. Nammo mě podpořil nejenom v přístupu k BYTÍ a k meditaci - což je můj hlavní zájem - ale dokázal mě výrazně podpořit i v akutních momentech "zamlžení".
Jan
Jana Nammo si moc vážím pro jeho hluboké osobní zkušenosti které z něho cítím. Vážím si toho, že si prošel nejen vzestupy ale i pády. A své zkušenosti z téhle cesty dokázal zaintegrovat. A tak může být rádcem i lidem, kteří si procházejí i hlubokými spirituálními krizemi. Řekl bych, že léčitel může léčit pouze to, co vyléčil sám u sebe. A v tomto Janovi důvěřuji.
Karel