Jednou z největších zábran ve vztahu muže k ženě ~ a životu celkově ~ jsou vnitřní zranění "ženami způsobená". Tato zranění v sobě muži nesou kolektivně a projevují se například jako pocity ponížení, nejistoty nebo strachu z ženství. Pokud nejsou přiznané, potom právě na těchto energiích vyrůstají různé formy agrese, které se nejvíc projevují v těch nejbližších vztazích.

V mnohých případech je však i mužova agrese silně potlačená a vede k dysfunkcím jako je neschopnost se projevit, pasivita a nakonec rezignace.

Světově rozšířená nevědomá snaha dominovat ženám je rovněž založená primárně na strachu z nich a kvalita partnerských vztahů na tom celkově není vůbec dobře. Jsme tím jako společnost oslabení a náchylní k různým život-poškozujícím tendencím, které nás dovedly na pokraj globální krize.

Muži jsou od svých ran z velké části odpojení a ztratili tak ohromné množství síly. Tuto sílu však nyní potřebujeme více než kdy jindy. Potřebujeme muže, kteří si ji vzali zpět.

Potřebujeme muže, kteří jsou ukotvení v moudrosti svého Srdce.

Potřebujeme muže, kteří milují, uzdravují a chrání ženský princip.

Aby se to mohlo stát, muži se nejprve potřebují se ženami usmířit.

Provedu Tě cestou, která Tě více propojí s místy ve Tvém nitru, kterým ještě možná tolik nerozumíš, ale která mají na Tvé vztahy k ženám a životu zásadní vliv. Prakticky Ti ukážu, jak se rozpouští hněv a jak přichází usmíření.

Nahrávka je celkově harmonizující a léčivá a propojí Tě s autentickou mužskou silou.

Tato síla je čistým světlem probuzeného vědomí a stabilitou Tvého milujícího Srdce.

Tato meditace je vhodná pro muže, kteří v blízkých vztazích se ženami opakovaně cítí křivdu, ublížení a na ně navázaný hněv ~ nebo zatím pouze hněv. Rovněž je vhodná pro muže, kteří se se ženami cítí zamrzlí či jinak blokovaní ve svém přirozeném projevu.

V meditaci Tě čeká

  • cenná rituální zkušenost
  • léčení vnitřních zranění a odpouštění
  • pročištění vztahu k ženám
  • uctění ženským principem
  • léčivá mantra

Praxe meditace Ti přinese

  • lepší schopnost navazovat zdravé vztahy se ženami
  • více vyrovnanosti, klidu, radosti a autentické síly
  • posílení mužského potenciálu
  • více sebelásky a sebeúcty
  • propojení s Tvou vyšší vizí ~ realitou vyššího Já

Audionahrávka je ve formátu mp3. Po uhrazení objednávky obdržíte email, kde si ji můžete několika kliknutími myší stáhnout.

Meditací Tě provede Jan Nammo, manžel, otec, průkopník nového světa a průvodce individuálními i skupinovými procesy již osmým rokem. Společně s manželkou Kushi napsali Ebook "Světlo vědomého vztahu" a provází jednotlivce i páry cestou nového paradigmatu partnerství i života, vedou svatební a jiné rituály, transformační skupiny a budují meditační centrum v Bouzově u Olomouce.

Několik slov od mužů, kteří meditací prošli

Nahrávka je silná a jasná. Vnímám, že vzešla z Nammových zkušeností i vyššího vedení. Během poslechu jsem cítil podporu, léčení, odchod starých – už nesloužících přesvědčení a rozšiřující se prostor pro nový způsob vztahování se k některým zkušenostem se ženami i k životu samotnému. Nejdříve jsem chtěl přispět podrobným výčtem toho, co všechno mi nahrávka přinesla, ale pak jsem si uvědomil, že je to už někde napsáno – v jejím popisu. Tudíž můžu na základě vlastního prožitku stručně, ale upřímně říci: vše, co o své nahrávce Nammo píše, je pravdivé a pro toho, kdo se jí otevře, bude jistě velkou podporou v opravdovém usmíření se ženami.
Tomáš AuterskýLektor a průvodce ~ www.tomasautersky.cz
Byl to pro mne naprosto - ani nevím jak to popsat - naprosto emotivní a velký zážitek. Návaly emocí pláče osvobození a následně síly...
Petr
Při prvním poslechu nahrávky jsem měl opravdu silné prožitky propojení s ženami a jejich energií, se kterou jsem se v tomto životě do teď potkával. Nahrávka vedená Nammovým hlasem a energií mě zavedla do míst, ze kterých jsem byl schopný vidět lásku, s níž se vše dělo a vidět za bolest a ublížení, jež jsem si z toho nesl. Ten silný pocit úlevy, usmíření a lásky, doprovázený slzami, který jsem následně pocítil, nedokážu slovy popsat…Byl to nádherný zážitek.. Přesto jsem měl pocit, že potřebuji ještě jeden poslech, než se budu smět k nahrávce vyjádřit… Při druhém poslechu jsem už od začátku pociťoval lásku, ale má pozornost těkala různými směry, jakoby něco hledala…. Tentokrát jsem si v meditaci přišel pro svou vlastní sílu, kterou jsem v průběhu let nevědomě odevzdával u různých žen na různých místech… hned mi bylo jasné, co má pozornost hledá a následně jsem měl možnost tuto sílu pociťovat, jak se navrací…. Tuto mou mužskou sílu jsem si potřeboval vzít zpět… až v tu chvíli jsem věděl, že jsem se pro tuto chvíli odnesl, co jsem potřeboval… A přesně tak, jako jsem si já při prvních posleších odnesl vše, co jsem popsal, věřím, že v nahrávce každý objeví To, co ho nasměruje do své síly vycházející ze Srdce. Děkuji Nammo za tento přínos mužům i ženám.
Filip Kropáček