Jan Bradáček

IČO: 01227742

Zapsán v živnostenském rejstříku městským úřadem v Berouně

Lenka Kushi

+420 731 979 445

kushi@chrampoznani.cz

Jan Nammo

+420 733 781 477

nammo@chrampoznani.cz