Jak vnímáme Mistry

V posledních měsících jsme narazili na několikerá ostrá nepochopení ohledně probuzených bytostí a jejich působení na Zemi. Rozhodli jsme se proto sdílet naši inspiraci k tomuto tématu a vnést do situace více světla. Přítomnost mistrovských polí je totiž v tomto čase dramatických změn důležitá.

Duchovní mistr je ten, kdo na cestě vlastního sebepoznávání šel tak daleko, že zcela překročil omezující vliv vlastní mysli. Jeho ztotožnění se s lidskou identitou shořelo a on došel plného probuzení se do nekonečné podstaty vlastního bytí – dosáhl na této cestě mistrovství. Tento proces je v různých etapách nadmíru intenzivní a vyžaduje jasné odhodlání. Jeho výsledkem je potom hluboká svoboda, lehkost, mír a štěstí.

Neznamená to, že zmizí jeho lidská osobnost a dále si uchovává svoje specifické rysy. Je však z jejího vlivu zcela osvobozen a stává se tak proudem samotného Života, neboť už mu neklade jakýkoliv odpor.

Energetické pole takové bytosti bývá velmi silné a má mocný efekt na všechny, kdo se vyskytnou v její blízkosti. Citliví mohou okamžitě cítit přítomnost hluboké lásky a intenzivního bdělého vědomí.

Mistři přirozeně probouzí v ostatních pravdu a jejich vlastní niterný potenciál. Jejich blízkost proto může být pro některé tím, co celý život hledali, a přitom krajně znepokojující zkušeností pro jiné.

Na Zemi jich není mnoho. Je tu více těch, kteří se za ně považují nebo si na ně hrají. Právě to v minulosti způsobilo a i v současnosti stále působí zmatení a mnoho hledajících má nyní okolo nich různá negativní přesvědčení.

Lidé si například často myslí, že spočinout v energetickém poli mistra je odevzdáváním vlastní síly.

Pojďme se tedy podívat, co vlastně toto odevzdávání síly znamená?

Odevzdávání síly je ve své podstatě nezralá tendence zbavování se osobní zodpovědnosti. Když to dělají malé děti, je to velmi přirozené. Když to dělají dospělí, vznikají problémy.

Jde nicméně o tendenci velmi rozšířenou, protože jako společnost nejsme vedeni ke zdravému přístupu k vlastní zodpovědnosti. Lidé potom nevědomě neustále hledají ideálního rodiče – někoho, o koho se budou moci opřít a věřit, že tím je vše vyřešeno. Tak to ovšem nefunguje ani když potkáte opravdového mistra.

Nemůžete se na nikoho jen tak pověsit a doufat, že to dopadne dobře. Už nejste děti, aby za Vás rozhodovali druzí.

Snaha se pověsit na druhého je vždy nepříjemně lepkavá, přestože některým méně integrovaným učitelům je zpočátku příjemná. Připadají si důležití a získávají energii.

Mistr tuto Vaši tendenci vždy dříve či později nemilosrdně obnaží. Život Vás vždy chce mít silné a pevně si vědomé vlastní důstojnosti. A důstojnost jde ruku v ruce s Vaší osobní zodpovědností.

Takže ano…ty, kteří odevzdávají svou sílu najdete i okolo skutečných mistrů. Najdete je všude. Rozdíl je v tom, jak je s těmito přístupy v čase nakládáno.

I my jsme si přirozeně prošli takovými fázemi a na vlastní kůži zakusili, jak nefunkční jsou. Nyní si uvědomujeme, že mezi mistrem a námi existuje určitá rovnost a přece ho plně uznáváme jako někoho, kdo vtělil kvality, které my teprve vtělujeme. Nemáme proto problém připustit, že v tomto ohledu mezi námi rovnost není.

Dokážeme rozlišit, že v lásce jsme si rovní, ale na cestě jejího vtělování existují rozdíly. V tom spočívá naše pokora a tím se ve vztahu mistr- žák řídíme.

Zopakujme si tedy, že skutečný mistr je Život sám a ten vždy vede člověka směrem k jeho autentické síle.

Ani v nejmenším to není o odevzdávání se někomu venku a i tak můžete rozpoznat pravé mistry od těch falešných. Ryzí mistři Vás budou podporovat, abyste se stali nástrojem evoluce, která překoná je samé. Falešní mistři budou hrát hry a spirituálně dominovat, aby na pomyslné evoluční špičce zůstávali oni.

Ve vztahu s mistry si tedy vždy uchováváme vlastní vnitřní důstojnost a také se vždy dobře díváme, jak čistá a opravdová tato důstojnost je. Mistr nám je pomocí, neboť přináší silné energetické pole, v němž jsou všechny skryté skutečnosti lépe vidět.

Ano, věci jsou okolo probuzených lépe vidět a to je pro mnohé základním kamenem úrazu. Některé totiž není snadné uznat. Všechny ty hry o energii, touhy po uznání a lásce, převlečené strachy a manipulace, hluboké bolesti a hněv se mnoho lidí snaží ze všech sil skrýt a najednou je tu síla mnohem větší – síla, která zvědomuje namísto toho, aby schovávání podporovala.

„Co s tím uděláš?“ ptá se. „Otevřeš se, nebo utečeš?“

Proto jsou opravdoví mistři někdy neoblíbení. Nebudou Vám lhát a podporovat Vás v iluzích, že život si můžete jen tak „nakvantovat“. S láskou Vám nastaví zrcadlo pravdy, protože nechtějí abyste ztráceli čas.

Proto jsme vděční, že někoho takového v životě máme. Když je člověk na cestě sám, snadno upadne do představy, že už ví. Učitelů, jejichž spiritualita je především v mentální sféře, je většina. Je skvělé mít možnost hloubku svého uvědomění „otestovat“ v přítomnosti plně probuzeného bytí. To je naše supervize a proto můžeme být dobrými průvodci druhých.

Vždy jsme byli k mistrovským polím velmi přitahováni, protože jsme z nich cítili duchovní domov – závan toho, čím všichni v jádru jsme – a přestože kolektivní hloubka uvědomění ve společnosti na tom není nijak dobře, často slýcháme věty typu: „Mistry už nepotřebujeme. To je minulost. Teď je to přece o tom být sám sobě mistrem.“

Tento přístup podle nás postrádá hlubší porozumění tomu, jak ohromně mocná je iluze odděleného malého já. Kdyby nebyla, celý tento svět by vypadal zcela jinak.

Samozřejmě, tisíce let potlačení přirozeně vedou k tomu, že lidé touží mít sílu rozhodovat ve svých rukách. To je velmi pochopitelné. Každý chce být sám sobě mistrem. Ve skutečnosti to pro člověka znamená mít právo rozhodovat sám o sobě. Vtip je v tom, že každý už dávno sám sobě mistrem je.

Každý se ve skutečnosti vždy rozhoduje podle sebe, přestože to tak v některých případech nemusí zpočátku vypadat. (Je to znovu otázka osobní zodpovědnosti a rozpoznávání vnitřních struktur oběti. Více v článku zde >>>)

Přítomnost plně probuzené bytosti je především inspirací, která může v lidském srdci zažehnout plamen.

Není to o tom, že budete někoho na slovo poslouchat, protože máte strach.

Takové tendence jsou vskutku minulostí a k těm není třeba se vracet. Skutečný mistr ve Vás bude vždy podporovat Vaši osobitou důstojnost. Dokonce s ním vůbec nemusíte ve všem souhlasit. Vše je VŽDY pouze inspirace a Váš vztah s ním je založen na mnohem hlubších úrovních než jsou názory.

Do těchto úrovní lásky a svobody bude neúnavně poukazovat, dokud neucítí Vaše probuzené bytí, Vaše živé Srdce. Především o tom to je, ale to dokáží vidět jen někteří. Mnoho ostatních se ztratí v povrchních úrovních vlastní posuzující mysli.

Takže ano, buďme každý sám sobě mistrem, ale neztrácejme se ve vlastní aroganci. Jak jsme již napsali, egoické filtry jsou mocné a není moudré je podceňovat. Probuzené bytosti jsou živou vodou pro mnohé hledající a nadčasový vztah mistra a žáka rozhodně není otázkou minulosti.

Náš vztah k mistrovi (který je zároveň náš blízký přítel) je vztahem se samotnou Esencí života. Přijde Vám na tom něco zastaralého?

Probuzení se na Zemi nacházejí, aby podporovali druhé na cestě ke svobodě a štěstí.

Nedělají to z pochybných egoických impulzů, nehledají uznání ani obdiv. Naplňují původní záměr vědomí, které se rozpomíná samo na sebe. Navrací ostatní jim samým. Oživují vnitřní mistrovský princip ve všech, kteří jsou ochotní naslouchat. Asistují u zrodu dalších mistrů.

Pokud se děje cokoliv jiného než toto, potom nejde o skutečného mistra ale o různé parazitující astrální síly, které se samozřejmě rádi tváří jako něco jiného než opravdu jsou.

A ano, v současném boomu spirituality a sebepoznávání můžete narazit na mnoho učitelů, kteří si o sobě myslí, že jsou dál než ve skutečnosti jsou. Jejich spiritualita – jak jsme se již zmínili – je zatím příliš ve sféře mentálních představ. Říkáme tomu mentální osvícení.

Dokola proto opakujeme, že je dobré umět dobře rozlišovat jinak se snadno spálíte. Ale není třeba dramatizovat. I neukotvený učitel přináší důležité životní lekce. Pokud upřímně hledáte a neztratíte víru, potom může být skvělou přípravou pro setkání se skutečným mistrem.

Za každé setkání buďte proto vděční. Neupadněte do výčitek. Jen byste tím ztráceli sílu a blokovali svůj vývoj. Každý učitel něco předává. Každé setkání je v první řadě Vaší karmou.

Samozřejmě to není tak, že podporovat druhé by mohli nebo měli pouze mistři. I duchovní učitelé – pokud jsou upřímní, pokorní a nedělají ze sebe víc než jsou – jsou průchozí pro čistou energii Života, přestože jejich energetické pole je slabší.

Jsou prodlouženou rukou samotného Bytí a i oni podporují jak mohou, neboť touto sadhanou (duchovní praxí) vyjadřují to, kým jsou, a sami dále rostou a sílí. To je i náš případ.

( Naše příběhy si můžete přečíst zde >>> )

Nic neodsuzujeme, pouze přinášíme naši perspektivu vnímání. Víme, že někomu pomůže si věci ujasnit. Vše je součást cesty. Jsme na jedné lodi.

PS: Další inspiraci k tomuto tématu najdete v článku, který napsal náš přítel a mistr Naropa. Najdete ho zde >>>

Kushi Lenka Marie a Jan Nammo
Jsme manželé, kteří za posledních více než třináct let hluboce nahlédli do vlastního nitra a proměnili tím své životy. Naším posláním je pomáhat ostatním v tom stejném - objevit zdroje naplnění, radosti, síly a lásky.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.