Jak pracujeme...?

Hlavní pilíře

Pojmenovali jsme čtyři základní pilíře našeho způsobu práce.

Prvnímu říkáme Otevírání bran a jde především o proces zvědomování vnitřních zranění, destruktivních programů a nastavení a rozpouštění obranných mechanismů. Světlo vědomí ozařuje neviděné a začíná práce.

Druhým krokem je Léčení ran a jeho součástí jsou léčivé emoční katarze, prohlubování porozumění samotnému zranění a jeho širším souvislostem.

Třetím krokem je Přepis struktur, kdy se destruktivní programy jednání a prožívání nahrazují těmi konstruktivními - život podporujícími.

Čtvrtým krokem je Probouzení vědomí. Prohlubuje se bdělá přítomnost a osobnostní struktura je uviděna jako pouhý střípek opravdového Já člověka. Rozpouští se ztotožnění s ní, přichází poznání Esence a rodí se opravdová spiritualita.

V praxi se tyto čtyři procesy otáčí jako kolo nebo mohou běžet souběžně.

Pracujeme s lidmi víceúrovňově. Zajímá nás celistvý přístup, který zohledňuje všechny aspekty života od ukotvení ve fyzickém těle, přes sexualitu, emoce a vztahy, sebevyjádření ve světě a autentickou sílu, po rozvoj jemněhmotného vnímání, vize a rozkvět vyšších uvědomění. 

JAK pracujeme?

Oba jsme velmi vnímaví k energetickým polím. Když někam zaměříme pozornost, okamžitě přichází proud informací, vjemů a vizí. O tento dar se při práci opíráme a jsme díky němu schopni detailně popsat příčiny problémů, s nimiž lidé přichází. 

Během individuálních nebo skupinových sezení jsme otevření a citliví vůči vnitřnímu vedení (vyšší inteligenci), k němuž máme plnou důvěru. Vždy je to kreativní proces odpovídající aktuálním potřebám zúčastněných.

Máme mnoho zkušeností a mnohým jsme si sami prošli. V našich srdcích již plane soucit pro utrpení ostatních, což vytváří bezpečný prostor lásky a druhým usnadňuje se otevřít. Citlivě, ale jasně potom poukazujeme na hry a falešná přesvědčení. Vzniká tak prostor větší čistoty, který přináší léčení. 

Můžeme použít konstelační techniky, dechové techniky, vedené vizualizace, práci s tělem, meditační techniky a další. Často však postačí o věcech mluvit a energetické pole sezení si samo najde cestu k tomu, co je třeba. 

V ČEM Vás můžeme podpořit?

Lidé za námi přichází s různými tématy ať už jsou to problémy psychického rázu nebo pokud chtějí porozumět a léčit souvislosti fyzického stavu.

Pro lepší představu uvádíme několik konkrétních příkladů. Úspěšně jsme pracovali například s těmito tématy.

 • dlouhodobá nespokojenost
 • strach ze sebevyjádření
 • energetické vyčerpání
 • panické ataky
 • nízká sebehodnota
 • sebedestruktivní sklony
 • neschopnost nastavit hranice
 • poruchy osobnosti
 • nálezy na děložním čípku
 • vcestná placenta
 • cukrovka aj.

Bohaté zkušenosti přinášíme v oblasti partnerských vztahů.

Máme také zkušenosti se šamanskou cestou a dobře se vyznáme ve světě energií. Můžete s námi konzultovat zatížení domů či jiných prostorů a jejich očistu či problematiku rušivých astrálních jevů.

Kushi nabízí podporu v období těhotenství a po porodu.

 Naší srdcovou záležitostí je prohlubování meditace a probouzení se do Esence bytí, což je cesta, která přináší finální odpovědi na veškeré otázky.

Pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se na nás. Rádi Vám odpovíme.