Hlavní pilíře

Naše práce má čtyři základní pilíře.

Prvnímu říkáme Otevírání bran a jde především o proces zvědomování vnitřních zranění, destruktivních programů a nastavení a rozpouštění obranných mechanismů. Světlo vědomí ozařuje neviděné.

Druhým krokem je Léčení ran a jeho součástí jsou léčivé emoční katarze, prohlubování porozumění samotnému zranění a jeho širším souvislostem.

Třetím krokem je Přepis struktur, kdy se destruktivní programy jednání a prožívání nahrazují těmi konstruktivními - život podporujícími.

Čtvrtým krokem je Probouzení vědomí. Prohlubuje se bdělá přítomnost a osobnostní struktura je uviděna jako pouhý střípek opravdového Já člověka. Rozpouští se ztotožnění s ní, přichází poznání Esence a rodí se opravdová spiritualita.

Tento pilíř je naším hlavním zaměřením a nejsme tedy terapeuti v klasickém slova smyslu. Přestože druhým pomáháme léčit psychologickou strukturu, vždy - pokud to úroveň uvědomění člověka dovolí - vedeme směrem k hluboké transformaci vědomí.

Pracujeme s lidmi víceúrovňově.

Zajímá nás celistvý přístup, který zohledňuje všechny aspekty života od ukotvení ve fyzickém těle, přes sexualitu, emoce a vztahy, sebevyjádření ve světě a autentickou sílu, po rozvoj jemněhmotného vnímání, vize a rozkvět vyšších uvědomění. 

Jak pracujeme?

Oba jsme velmi vnímaví k energetickým polím. Když někam zaměříme pozornost, okamžitě přichází proud informací, vjemů a vizí. O tento dar se při práci opíráme a jsme díky němu schopni dobře popsat příčiny problémů, s nimiž lidé přichází. 

Během individuálních nebo skupinových sezení jsme otevření a citliví vůči vnitřnímu vedení (vyšší inteligenci), k němuž máme plnou důvěru. Vždy je to kreativní proces odpovídající aktuálním potřebám zúčastněných.

Máme mnoho zkušeností a mnohým jsme si sami prošli. V našich srdcích již plane soucit pro utrpení ostatních, což vytváří bezpečný prostor lásky a usnadňuje se otevřít. Citlivě, ale jasně potom poukazujeme na hry a falešná přesvědčení. Vytváříme tak prostor pravdy, který přináší léčení. 

Můžeme použít konstelační techniky, dechové techniky, vedené vizualizace, práci s tělem, meditační techniky a další. Často však postačí o věcech mluvit a energetické pole sezení si samo najde cestu k tomu, co je třeba. 

V čem Vás můžeme podpořit?

Lidé za námi přichází s různými tématy ať už je to podpora na duchovní cestě a snaha se zorientovat, nebo problémy psychického rázu a léčení souvislostí fyzického stavu.

Bohaté zkušenosti přinášíme v oblasti partnerských vztahů.

Máme také zkušenosti se šamanskou cestou a dobře se vyznáme ve světě energií. Můžete s námi konzultovat zatížení domů či jiných prostorů a jejich očistu či problematiku rušivých astrálních jevů.

Kushi nabízí podporu v období těhotenství a po porodu.

 Naší srdcovou záležitostí je prohlubování meditace a probouzení se do Esence bytí, což je cesta, která přináší finální odpovědi na veškeré otázky.

Pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se na nás. Rádi Vám odpovíme.

Kushi a Nammo