Světlo vědomého vztahu

   Představujeme Vám hlubokou sebeobjevnou cestu zaměřenou jak na zralé partnerské vztahování se a péči o společnou intimitu, tak na osobní uzdravení, posílení a osvobození. 

Tato kniha Vám bude medicínou, pokud jí to dovolíte, a je koncipována jako postupná sebeobjevná cesta.

   Poslouží všem, kteří kráčíte cestou léčení a sebepoznání ať už žijete ve fungujícím či nefungujícím partnerském vztahu a chcete ho prohloubit nebo zatím partnera nemáte, ale vědomé vztahy Vás zajímají a chcete se na zralejší vztah smysluplně připravit.

Zjistit více >>>

Pasti na cestě za štěstím

   aneb poznáváme sedm sirén duchovní scény

Z impulzu vnést více světla do chaosu duchovně-sebepoznávací scény vznikl eBook, v němž se zaměřuji na popis několika základních neharmonických tendencí.

EBook je zdarma a obsahuje cenná uvědomění.

Zjistit více >>>