Pasti na cestě za štěstím

eBook zdarma

Když se dívám na současnou sebepoznávací ezotericko-duchovní scénu, vidím značný chaos a vzpomínám na roky zmatku, který byl způsoben „polopravdami“ ať už z knih nebo z úst učitelů, kteří sami žili v iluzích.

Z touhy vnést do situace více světla vznikla tato kniha. Zaměřuji se v ní na popis několika základních neharmonických tendencí. Je poměrně stručná a určitě by bylo možné jít do větších detailů. Obsahuje však cenné rady a silná uvědomění.

Světlo vědomého vztahu

Představujeme Vám hlubokou sebeobjevnou cestu zaměřenou jak na zralé partnerské vztahování se a péči o společnou intimitu, tak na osobní uzdravení, posílení a osvobození. 

Tato kniha Vám bude medicínou, pokud jí to dovolíte, a je koncipována jako postupná sebeobjevná cesta.

 Poslouží všem, kteří kráčíte cestou léčení a sebepoznání ať už žijete ve fungujícím či nefungujícím partnerském vztahu a chcete ho prohloubit nebo zatím partnera nemáte, ale vědomé vztahy Vás zajímají a chcete se na zralejší vztah smysluplně připravit.