Budujeme centrum Amrita

Koncem roku 2017 jsme vzhledem k mnohým synchronicitám koupili historický dům s velkým pozemkem na okraji obce Bouzov.

Mohli jsme bývali koupit mnohem menší rodinný domek a vše by tak bylo jednodušší, ale následovali jsme vizi, kterou jsme obdrželi a to, že máme na silovém místě vybudovat centrum, kde se budou lidé probouzet, proměňovat a uzdravovat.

Samotné místo je velmi kouzelné, na zahradě vyvěrá pramen a příroda je zde velmi vyživující. Rychle jsme si to tu zamilovali. Zároveň jsme věděli, že to nebude jen tak.

Víme však, že taková místa mají a do budoucna budou mít ještě větší význam. Žijeme v intenzivní době hlubokého přerodu, společenské dění přiostřuje a v části společnosti se šíří velmi negativní atmosféra. Všechna ta nevědomost, zloba, odpor a nenávist, které vybublávají na povrch, mají kolektivní dopad na nás všechny. Obzvlášť ve velkých městech to může člověk silně pocítit.

Je nutné vytvářet místa, která jsou energeticky posilující, protože lidé potřebují čerpat. Po celé planetě se tím vytváří síť míst zasvěcených lásce a pravdě, která můžete vnímat jako energetické body světla.

Společně mají sílu vibračně společnost harmonizovat a facilitovat tím bouřlivý přerod do jejího zralejšího stavu.

Na jemněhmotných rovinách jsme totiž všichni propojeni. Jsou například zaznamenány "pokusy", kdy velké skupiny meditujících snížily po dobu své praxe kriminalitu v celých městech o několik procent.

Vytváříme tedy prostor, který je jedním z mnoha pramenů ukotvujících na Zemi vizi nového a zdravějšího světa.

Naše vize

Naší vizí je společenství lidí, kteří jsou sebevědomí, moudří, láskyplní a vědí, jak žít v harmonii s přírodou. Naší vizí je společenství těch, kteří poznali hlubší realitu sebe sama a žijí své životy v souladu s tímto poznáním.

Proto ostatním ukazujeme jak uzdravit jejich psychická zranění, přepsat destruktivní návyky a objevit hlubší zdroje lásky, síly, naplnění a svobody. 

Širší vizí je postupné propojení podobně naladěných lidí v regionu, soběstačný život a spolutvorba komunity, která bude zapojena jak do ochrany a obnovy okolní krajiny, tak do společenské osvěty a dění okolních obcí. Hledáme proto rezonující investory, kteří by pomohli s odkoupením okolních polí a realizací této vize.

V tuto chvíli se dostáváme do posledních fází rekonstrukce druhé bytové jednotky v domě. Jak budou práce hotové, uvolní se zázemí pro návštěvníky Amrity a případné spolubydlení. Je to krásný historický prostor s klenutými stropy - kuchyně, jídelna, ložnice, odpočinková místnost.

Finanční dary je možné posílat na účet 2501504409 / 2010.

Pro podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat.

Budeme vděční za Vaši pomoc. 

Za veškerou dosavadní finanční podporu ze Srdce děkujeme!

Kushi a Nammo 

leden 2019
září 2019
říjen 2020
podkroví červenec 2018
podkroví říjen 2020